Féléves Kincstárjegy

Rövidtávon is biztonságos befektetés, fix kamatozással, valamint állami garanciával.

A Féléves Kincstárjegy féléves futamidejű befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami kötelezettségvállalással.

 

A Féléves Kincstárjegy névre szóló, 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású dematerializált értékpapír. A lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére. A Féléves Kincstárjegyen alapuló követelés a Kibocsátóval (Magyar Állam) szemben nem évül el.

 

A kamatozás kezdőnapja a jegyzési időszak lezárását követő második munkanap. A kamat sorozatonként kerül rögzítésre az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben.


Névértéke 10.000 Ft
Jegyzési árfolyam: a névérték 100%-a


A Féléves Kincstárjegyet belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi nonprofit gazdasági társaságok (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel*) vásárolhatják meg.


Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma: A Féléves Kincstárjegy jegyzés útján kerül forgalomba (jelenleg hetente kerül sor jegyzésre).


A Féléves Kincstárjegy a futamidő alatt is bármikor visszaváltható, mivel a Takarékbank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Féléves Kincstárjegyre, így biztosítva az értékpapír likviditását. Lejáratig történő tartás esetén a Kincstárjegy névértéke a lejárat időpontjában az előre meghirdetett fix kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.


A Takarékbank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont-kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított, üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból. A Kincstárjegy lejárat előtti értékesítése esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül és a mindenkori másodpiaci áraktól, piaci hozamoktól függően akár tőkeveszteséggel is járhat.

 

A Féléves Kincstárjegy forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.


*A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

 

 

Kondíciók és díjak

 

Féléves Kincstárjegy


A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, csak az ügyfelek tájékoztatására szolgál és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak.

 

A Féléves Kincstárjegy dematerializált (nem papír alapú) értékpapírként hetente új sorozatként kerül kibocsátásra, melynek feltételeit a kibocsátás első munkanapját megelőző 3 munkanappal hozza nyilvánosságra a Kibocsátó, a Magyar Állam, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) útján.


Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A tájékoztatás nem teljes körű. Befektetési döntései meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a további feltételeket és részleteket tartalmazó dokumentumokat, a Féléves Kincstárjegy Ismertetőjét és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételét, valamint az Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét. A Féléves Kincstárjegy Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattétel elérhető a forgalmazási helyeken, valamint az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) és a www.kozzetetelek.hu honlapon. Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat .

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok