1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Állami támogatás
 4. Adó-visszatérítési támogatás

Adó-visszatérítési támogatás

A hirdetésben szereplő Adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Adó-visszatérítési támogatást igényelhető a


a) legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve


b) az építési telek természetes személy tulajdonosa az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához.
Az adó-visszatérítési támogatás a telek vételárához és a bekerülési költséghez egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján 2019. december 31-ig igényelhető.
Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és az igénylő nevére kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint. 


Új lakás építése esetén az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a Hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is.
Az igénylőnek a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkoznia kell arról, hogy nem kötött vagy az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a kivitelező az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles.


Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.


Az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló 16/2016.(II.10.) Korm. rendelet tartalmazza.

Igénylési feltételek:

 

 • az igénylő nem lehet a Rendeletben felsorolt bűncselekmények miatt büntetett 
  Igazolás módja: Erkölcsi bizonyítvánnyal történik.
 • ne legyen köztartozása. 
  Igazolás módja: NAV által kiadott igazolás, mely szerint a támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • korábban igénybe vett támogatással kapcsolatban visszafizetésre nem kötelezték a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül;
 • legalább 180 napos folyamatos Tbj. 5. § szerint biztosítotti jogviszonya áll fenn – kivéve közfoglalkoztatású személyek/nappali tagozaton tanul/igazolt külföldi munkaviszonnyal rendelkezik/ápolási díjban részesül.
  Igazolás módja: OEP átlal kiadott igazolással történik
 • a felépített lakásban a támogatott személy az utolsó részfolyósítást követő 10 évig életvitelszerűen köteles tartózkodni mindazon gyermekeivel, akikre tekintettel a CSOK folyósításra kerül (kivéve: 28. §, pl. nagykorú gyermek elköltözik, tanulmányokat folytat, stb.);


Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Mohácsi Takarék Bank Zrt. fiókjaiban vagy a honlapon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből.